Vad är näring?
Näring är de födoämnen vi behöver för att kroppen skall fungera på ett optimalt sätt.
Kroppen behöver få i sig olika näringsämnen varje dag. Dessa ämnen är fett, kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler.

Fett används som energikälla, för att bilda könshormoner och för att ta upp vissa typer av vitaminer med mera.
Ett exempel på nödvändigt fett är omega 3-fettsyror.

Kolhydrater är kroppens huvudsakliga energikälla.
De kan delas upp i snabba och långsamma kolhydrater beroende på hur snabbt de tas upp av kroppen.
Ett exempel på kolhydrater är glukos (fruktsocker).

Proteiner är kroppens byggstenar. De behövs bla för att bygga upp celler och för att bilda enzymer och hormoner.
Proteiner är kedjor av aminosyror, nio av aminosyrorna är essentiella, vilket innebär att man måste få i sig dem genom proteinet i sin kost.

Vitaminer behövs för en rad olika funktioner i kroppen, t ex för att kroppen ska kunna ta tillvara på andra näringsämnen i vår kost.
För att vara ett vitamin behöver ett ämne ingå i kosten, behövas i små mängder,
vara organiskt (inte metall eller mineral) och inte vara en huvudbeståndsdel (kolhydrat, protein, fett) i kosten.

Mineraler ingår i många hormoner och enzymsystem. De är bla viktiga för vårt skelett, våra tänder och vårt blod.
Vissa mineraler kan lagras i kroppen under längre tid, men de behöver regelbundet tillföras via kosten.

Du behöver något från alla grupperna varje dag för att kroppen ska må bra och fungera på ett optimalt sätt.