Energiprocent

Vad är energiprocent, E %?

Energiprocenten anger hur mycket energi som kommer från var och ett av de olika energigivande näringsämnena.
Hur mycket E % man ska ha från de olika energigivande näringsämnena beror på vad dina mål är, vilket är högst individuellt. Registrerar du en måltid eller livsmedel i din matdagbok får du fram hur mycket E % som kommer
från de olika näringsämnena. Alla recept på sidan är också näringsberäknade med E %.

Hur mycket energi innehåller de olika näringsämnena?

•Kolhydrater:
1 gr kolhydrater motsvarar 4,1 Kcal.
•Fett: 1 gr fett motsvarar 9,3 Kcal.
•Protein: 1 gr protein motsvarar 4,1 Kcal.
•Alkohol: 1 gr alkohol motsvarar 7 Kcal.